Directe toegankelijkheid tot fysio- en manueel therapeutische zorg

U heeft geen verwijzing nodig om naar een manueel- of (gespecialiseerde) fysiotherapeut te gaan. Heeft u klachten van uw bewegingsapparaat dan kunt u dus rechtstreeks een afspraak maken.

screening

Tijdens een vraaggesprek inventariseert de fysiotherapeut eerst of uw klachten een indicatie zijn voor fysiotherapeutische behandeling.

Als er vervolgens een indicatie bestaat voor fysio- of manueel therapeutische behandeling wordt er vervolgens beoordeeld of wij u zonder verwijzing in behandeling kunnen en mogen nemen.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u voor verdere behandeling wel een verwijzing nodig heeft van specialist of huisarts. Wij zullen hier u altijd over informeren.

Als er geen fysiotherapeutische indicatie is, wordt u niet in behandeling genomen en zo nodig geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts.

Met uw toestemming informeren wij uw huisarts hiervoor schriftelijk.

Declaratie DTF

De declaratie wordt bij uw zorgverzekeraar ingediend  als ‘intake na verwijzing’ of ‘intake na screening’  wat afhankelijk is van het proces als boven beschreven.

Zorgverzekeraars hebben verschillende regelgeving over de verwerking van de declaratie in deze en hoe deze kosten worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.                                     

Als u hier vragen over heeft, overleg dit dan met uw therapeut, of met uw zorgverzekeraar.